Skoda Scala 15x Auf Lager!!

# Bilder FZG# Fahrzeug Farbe kW/PS
1 192709
SKSCST02
Skoda Scala Style 1.5 TSI DSG 110kW Bestseller
5J/100tkm, 17"Stratos, Voll LED, Dynamic Paket, Climatronic, Bolero, Kessy, Side + Lane Assist, Kamera, PDC v+h, SHZ, Sportsitze, Tempomat, Sunset, SmartLink+
Stahl Grau (M3M3) 110/150
2 192707
SKSCST02
Skoda Scala Style 1.5 TSI DSG 110kW Bestseller
5J/100tkm, 17"Stratos, Voll LED, Dynamic Paket, Climatronic, Bolero, Kessy, Side + Lane Assist, Kamera, PDC v+h, SHZ, Sportsitze, Tempomat, Sunset, SmartLink+
Maple Braun (4Q4Q) 110/150
3 192706
SKSCST02
Skoda Scala Style 1.5 TSI DSG 110kW Bestseller
5J/100tkm, 17"Stratos, Voll LED, Dynamic Paket, Climatronic, Bolero, Kessy, Side + Lane Assist, Kamera, PDC v+h, SHZ, Sportsitze, Tempomat, Sunset, SmartLink+
Maple Braun (4Q4Q) 110/150
4 192705
SKSCST02
Skoda Scala Style 1.5 TSI DSG 110kW Bestseller
5J/100tkm, 17"Stratos, Voll LED, Dynamic Paket, Climatronic, Bolero, Kessy, Side + Lane Assist, Kamera, PDC v+h, SHZ, Sportsitze, Tempomat, Sunset, SmartLink+
Black Magic (1Z1Z) 110/150
5 192704
SKSCST02
Skoda Scala Style 1.5 TSI DSG 110kW Bestseller
5J/100tkm, 17"Stratos, Voll LED, Dynamic Paket, Climatronic, Bolero, Kessy, Side + Lane Assist, Kamera, PDC v+h, SHZ, Sportsitze, Tempomat, Sunset, SmartLink+
Black Magic (1Z1Z) 110/150
6 192703
SKSCST02
Skoda Scala Style 1.5 TSI DSG 110kW Bestseller
5J/100tkm, 17"Stratos, Voll LED, Dynamic Paket, Climatronic, Bolero, Kessy, Side + Lane Assist, Kamera, PDC v+h, SHZ, Sportsitze, Tempomat, Sunset, SmartLink+
Moon Weiß (2Y2Y) 110/150
7 192702
SKSCST02
Skoda Scala Style 1.5 TSI DSG 110kW Bestseller
5J/100tkm, 17"Stratos, Voll LED, Dynamic Paket, Climatronic, Bolero, Kessy, Side + Lane Assist, Kamera, PDC v+h, SHZ, Sportsitze, Tempomat, Sunset, SmartLink+
Moon Weiß (2Y2Y) 110/150
8 192701
SKSCST02
Skoda Scala Style 1.5 TSI DSG 110kW Bestseller
5J/100tkm, 17"Stratos, Voll LED, Dynamic Paket, Climatronic, Bolero, Kessy, Side + Lane Assist, Kamera, PDC v+h, SHZ, Sportsitze, Tempomat, Sunset, SmartLink+
Race Blau (8X8X) 110/150
9 192700
SKSCST02
Skoda Scala Style 1.5 TSI DSG 110kW Bestseller
5J/100tkm, 17"Stratos, Voll LED, Dynamic Paket, Climatronic, Bolero, Kessy, Side + Lane Assist, Kamera, PDC v+h, SHZ, Sportsitze, Tempomat, Sunset, SmartLink+
Race Blau (8X8X) 110/150
10 191908
SKSCST02
Skoda Scala Style 1.5 TSI DSG 110kW Bestseller
5J/100tkm, 17"Stratos, Voll LED, Dynamic Paket, Climatronic, Bolero, Kessy, Side + Lane Assist, Kamera, PDC v+h, SHZ, Sportsitze, Tempomat, Sunset, SmartLink+
Race Blau (8X8X) 110/150
11 191907
SKSCST02
Skoda Scala Style 1.5 TSI DSG 110kW Bestseller
5J/100tkm, 17"Stratos, Voll LED, Dynamic Paket, Climatronic, Bolero, Kessy, Side + Lane Assist, Kamera, PDC v+h, SHZ, Sportsitze, Tempomat, Sunset, SmartLink+
Race Blau (8X8X) 110/150
12 191905
SKSCST02
Skoda Scala Style 1.5 TSI DSG 110kW Bestseller
5J/100tkm, 17"Stratos, Voll LED, Dynamic Paket, Climatronic, Bolero, Kessy, Side + Lane Assist, Kamera, PDC v+h, SHZ, Sportsitze, Tempomat, Sunset, SmartLink+
Black Magic (1Z1Z) 110/150
13 190372
SKSCST01
Skoda Scala Style 1.0 TSI 6M 85kW Bestseller
5J/100tkm, 17"Stratos, Voll LED, Dynamic Paket, Climatronic, Bolero, Kessy, Side + Lane Assist, Kamera, PDC v+h, SHZ, Sportsitze, Tempomat, Sunset, SmartLink+
Moon Weiß (2Y2Y) 85/115
14 190370
SKSCST01
Skoda Scala Style 1.0 TSI 6M 85kW Bestseller
5J/100tkm, 17"Stratos, Voll LED, Dynamic Paket, Climatronic, Bolero, Kessy, Side + Lane Assist, Kamera, PDC v+h, SHZ, Sportsitze, Tempomat, Sunset, SmartLink+
Black Magic (1Z1Z) 85/115
15 190317
SKSCST01
Skoda Scala Style 1.0 TSI 6M 85kW Bestseller
5J/100tkm, 17"Stratos, Voll LED, Dynamic Paket, Climatronic, Bolero, Kessy, Side + Lane Assist, Kamera, PDC v+h, SHZ, Sportsitze, Tempomat, Sunset, SmartLink+
Moon Weiß (2Y2Y) 85/115
Gesamtzahl der Datensätze: 15
1. Seite von 1